Додатки. Одеса. Порт

ТЕЛЕГРАМА

Голові Державної митної

служби України

пану Калєтніку І.Г

04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська 11-г

Шановний Ігоре Григоровичу!

Наступним повідомляємо, що з 1.03.2011 р. кількість оброблених автомобілів в режимах «внутрішнього» та «прохідного» транзиту зменшилась на 35%, а час перебування автомобілів в порту збільшився більш ніж на 5 годин. В результаті цього, в порту знову накопичилось близько 5 тис. імпортних контейнерів і очікується прибуття ще 2 тис. найближчим часом, що становить серйозну загрозу для оперативної експлуатаційної діяльності порту (максимальна нормативна місткість складів - 7 тис. імпортних контейнерів).

З метою виявлення причин різкого погіршення ситуації, співробітниками порту налагоджена фіксація часу з моменту готовності експедитора для оформлення до моменту його прийняття інспекторами контролюючих органів. Вказані дії були погоджені з усіма контролюючими органами на координаційній нараді порту.

Так, згідно отриманим даним, середній час очікування експедиторами моменту прийняття інспектором митниці документів для оформлення складає в середньому 3 години.

За роз’ясненнями порт звертався до Південної митниці, але нажаль, відповіді поки що не отримав.

У зв’язку з вищевикладеним просимо Вашого сприяння у відновленні ефективної роботи порту.

З повагою,

Начальник ДП «Одеський морський торговельний порт» М.П.Павлюк

***

ТЕЛЕГРАМА

Голові Одеської обласної

державної адміністрації

Пану Матвійчуку Е.Л.

65032, м.Одеса, пр. Шевченка 4

Шановний Едуарде Леонідовичу!

Наступним повідомляємо, що з 1.03.2011 р. кількість оброблених автомобілів в режимах «внутрішнього» та «прохідного» транзиту зменшилась на 35%, а час перебування автомобілів в порту збільшився більш ніж на 5 годин. В результаті цього, в порту знову накопичилось близько 5 тис. імпортних контейнерів і очікується прибуття ще 2 тис. найближчим часом, що становить серйозну загрозу для оперативної експлуатаційної діяльності порту (максимальна нормативна місткість складів - 7 тис. імпортних контейнерів).

З метою виявлення причин різкого погіршення ситуації, співробітниками порту налагоджена фіксація часу з моменту готовності експедитора для оформлення до моменту його прийняття інспекторами контролюючих органів. Вказані дії були погоджені з усіма контролюючими органами на координаційній нараді порту.

Так, згідно отриманим даним, середній час очікування експедиторами моменту прийняття інспектором митниці документів для оформлення складає в середньому 3 години.

За роз’ясненнями порт звертався до Південної митниці, але нажаль, відповіді поки що не отримав.

У зв’язку з вищевикладеним просимо Вашого сприяння у відновленні ефективної роботи порту.

З повагою,

Начальник ДП «Одеський морський торговельний порт» М.П.Павлюк

***

Прокурору Одеської області

(65026, м.Одеса, вул.Пушкінська, 2)

ЗАЯВА

14.01.2011р. начальнику Південної митниці державному речнику митної служби 3-го рангу Григор’єву В.А. було надіслано лист (№4-431 від 14.11.2011р., зареєстрований у Південній митниці за №579/14 від 14.01.2011р.) Управлінням Служби безпеки України в Одеській області (надалі – Управління СБУ) за підписом виконуючого обов’язки начальника спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю О.Панкова (лист надається). Як видно з тексту листа та зробленого на ньому резолюційного напису, виконуючий обов’язки начальника спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та организованною злочинністю Управління СБУ (надалі – спецпідрозділ Управління СБУ) у формі «прохання» змусив посадових осіб Південної митниці зробити вказівку підлеглим (заступникам начальників митних постів та ВМО) організувати та провести «спільні митні огляди всіх вантажів, що слідують в митних режимах «Імпорт», «Попереднє повідомлення», «Попередня декларація» в зоні діяльності Південної митниці».

Вважаємо такі дії посадових осіб спецпідрозділу Управління СБУ та Південної митниці протиправними та не заснованими на чинному законодавстві України з наступних причин:

1. Фактичною підставою вищезазначенно «листа-вказівки» було проведення Управлінням СБУ «перевірки законності переміщення вантажів через митний кордон України в зоні діяльності Південної митниці».

В свою чергу, правову основу діяльності Служби безпеки України, в тому числі й усіх органів, що становлять її систему, складає Конституція України, ЗУ «Про Службу безпеки України» (надалі – ЗУ «Про СБУ») та інші акти законодавства України, відповідні міжнародно-правові акти, визнані Україною (ст.4 ЗУ «Про СБУ»).

У відповідності до ст.19 Конституції України: «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України».

Детальний аналіз Конституції України, ЗУ «Про СБУ», ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» (надалі – ЗУ «Про ОРД»), Митного кодексу України (надалі – МК України), свідчить, що в жодного органу, що становлять систему Служби безпеки України, не має права та повноважень на проведення перевірок законності переміщення вантажів через митний кордон України в зонах діяльності регіональних митниць та митниць.

У відповідності до ст.ст. 3, 11, 12, 13 МК України, такий обов’язок та повноваження має спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в області митної справи – Державна митна служба України та підпорядковані їй регіональні митниці та митниці. Також, відповідно до положень ст.27 МК України, товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, здійснюючими такі види контролю в порядку, встановленному законодавством України.

Як видно, діюче законодавство України не відносить до компетенції Служби Безпеки України та її органів проведення перевірок законності переміщення вантажів через державний кордон України у зонах діяльності митниць. Для цієї мети такі повноваження надані іншим державним органам і дублювання їх функцій є незаконним, та таким, що суперечить положенням Конституції України та іншим законам України.

2. Правовою підставою вищезазначеного «листа-вказівки» Управління СБУ була ст.18 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Детальний аналіз цієї статті та інших положень цього Закону свідчить, що, вимагаючи у посадових осіб Південної митниці надати вказівку на проведення «спільних митних оглядів всіх вантажів, що слідують в митних режимах «Імпорт», «Попереднє повідомлення», «Попередня декларація в зоні діяльності митниці», Управління СБУ перевищило повноваження, надані Законом спеціальним підрозділам по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління, оскільки митні органи (як державні органи, що мають контрольні повноваження) з метою боротьби з організованою злочинністю зобов’язані:

- під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з'ясовувати неправомірні дії організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності;

- передавати відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності;

- за дорученням спеціальних органів по боротьбі зорганізованою злочинністю проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами;

- розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства, спрямовані на усунення умов, що сприяють злочинній діяльності;

- за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов'язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, і комплексний контроль разом з Національним банком України за їх валютними операціями; - за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами і угрупованнями з метою контрабанди;

- подавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю.

Таким чином, єдиним випадком, коли митні органи можуть надавати допомогу у вигляді проведення спільних дій в зоні діяльності митниці спеціальним підрозділам по боротьбі з організованною злочинністю, є проведення такими спецпідрозділами оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю.

Грунтуючись на вищевикладеному та на змісті вищезазначеного «листа-вказівки», постає цілком правомірне питання – як і з яких підстав спецпідрозділ Управління СБУ міг проводити оперативно-розшукові заходи стосовно усіх вантажів, що слідують в митних режимах «Імпорт», «Попереднє повідомлення», «Попередня декларація» в зоні діяльності Південної митниці??? Невже у спецпідрозділу Управління СБУ були підстави, встановлені ст.6 ЗУ «Про ОРД», стосовно усіх вантажів, які в переважній своїй більшості відрізнялись один від одного, імпортувались різними імпортерами, експедирувались різними експедиторами, первозились різними автопідприємствами на адреси різних отримувачів???? Треба підкреслити, що ст.6 ЗУ «Про ОРД» прямо забороняє приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій статті.

У свою чергу, ст.1 ЗУ «Про ОРД» визначає, що завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Карним кодексом України.

Отже, здійснення тотальної перевірки законності переміщення усіх вантажів через митний кордон України спецпідрозділом Управління СБУ в зоні діяльності Південної митниці прямо суперечить положенням Конституції України, на підставі яких органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, суперечить принципу законності здійснення органами державної влади повноважень та функцій, покладених на них законодавством України, суперечать завданням оперативно-розшукової діяльності.

3. В свою чергу, дії посадових осіб Південної митниці, зокрема Соколова Ю.И., у вигляді прийняття до виконання незаконної вказівки спецпідрозділу Управління СБУ, також є протиправними, та не заснованими на чинному законодавстві України.

У відповідності до ст.ст. 13-16 МК України, регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні заклади та організації є підлеглими виключно Державній митній службі.

Як зазначалося вище, «лист-вказівка» спецпідрозділу Управління СБУ №4-431 від 14.11.2011р. був зареєстрований у Південній митниці за №579/14 14.01.2011р., а резолюційний напис, який свідчить, що документ було прийнято до виконання, зроблено того ж дня – 14.01.2011р. об 11годині 45 хвилин. Тобто, посадові особи Південної митниці без узгодження зі спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері митної справи, без проведення відповідного юридичного аналізу змісту даного «листа-вказівки», без встановлення правомірності вимог спецпідрозділу Управління СБУ, надали незаконну вказівку своїм підлеглим (заступникам начальників митних постів та ВМО) організувати та провести «спільні митні огляди всіх вантажів, що слідують в митних режимах «Імпорт», «Попереднє повідомлення», «Попередня декларація» в зоні діяльності Південної митниц», допустили в зону митного контролю та надали можливість вчиняти незаконні дії співробітникам спецпідрозділу Управління СБУ.

Узагальнюючи вищевикладені факти, треба підкреслити, що такі протиправні, незаконні та, врешті, необдумані дії посадових осіб спецпідрозділу Управління СБУ та Південної митниці нанесли непомірну шкоду всім учасникам вантажо-транспортного процесу України та інших країн. Дана шокуюча ситуація широко висвітлювалась державними та іноземними засобами масової інформації та у всесвітній мережі Інтернет.

Два державні підприємства – Одеський морський торгівельний порт та Ілічівський морський торгівельний порт – були майже паралізовані із-за скопичення вантажу на території портів. За словами начальника Одеського морського торгівельного порту Павлюка Н.П., лише державному підприємству було нанесено прямих збитків у сумі понад пів мільярда гривень.

Володільці морських ліній-перевізників були змушені нести численні збитки від простою в акваторії Одеського та Ілічівського морських торгівельних портів не вивантажених морських судів, незаплановано завертати морські транспортні засоби із вантажем до інших іноземних морських портів.

Імпортери та експортери вантажів, товарів, виробничої сировини, іноземні та відчизнянні транспортно-експедиторські компанії понесли величезні збитки від простою вантажів та автотранспортних засобів на території морських портів, були змушені сплачувати власним коштом демередж (плата за наднормове зберігання вантажу в контейнерах), за зберігання вантажів в портах та плату за використання інфраструктури портів.

Як наслідок цієї катастрофічної ситуації, нанесенні збитки лягли важким тягарем додаткових витрат на плечі усіх учасників вантажо-транспортного процесу та, в кінці-кінців, на плечі відчизнянних споживачів товарів та послуг. Невиправного удару було нанесено державному бюджету України та репутації держави Україна, як надійному транзитерові та міжнародному партнерові у світовій економічній спільноті.

У відповідності та на підставі Закону України «Про прокуратуру», просимо Вас:

- надати правову оцінку діям посадових осіб спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованною злочинністю Управління Служби безпеки України в Одеській області та Південної митниці;

- вжити заходи прокурорського реагування та притягнути до відповідальності винних в порушенні чинного законодавства України осіб;

- вжити відповідних заходів для не повторення даної ситуації в майбутньому.

***

Вих. № -___/ _______ від 25.03.2011 р. Бойченко

Доводимо до Вашого відома, що ДП «ОМТП» щоденно проводить моніторинг часу перебування авто-контейнеровозів за допомогою «Контрольного талону» (далі - КТ) з метою виявлення причин наднормативного здійснення контрольних процедур на території пункту пропуску, недопущення затримок в опрацюванні авто-контейнеровозів, а також підвищення відповідальності посадових осіб контрольних органів під час оформлення авто-контейнеровозів.

Питання введення в дію та використання «КТ» було попередньо погоджено з усіма контрольними службами на координаційній нараді порту від 19.01.2010 р.

Крім того, дану ініціативу порту по використанню «КТ» підтримало і керівництво Державної митної служби України під час перебування в Південній митниці у період з 14 по 16 лютого цього року. Розпорядженням Південної митниці визначено порядок заповнення «КТ».

За ініціативою порту була проведена повторна координаційна нарада, де були озвучені проблемні питання по використанню «КТ», в першу чергу з боку заповнення інспекторами митниці. За результатами наради всі учасники прийшли згоди по усуненню проблемних питань. Дане рішення включене в протокол наради для обов’язкового виконання та підписано керівництвом митного поста «Одеса-порт»(копія додається). Але, на сьогоднішній день, затверджені вимоги інспекторами митниці не виконуються.

З 1.03.2011 р. з боку представників митниці відбуваються незрозумілі та безпідставні відмови у прийнятті документів для оформлення на авто-контейнеровози, що слідують в режимі ПП/ПД, Транзит. З цього приводи, також згідно рішень вказаної вище наради, співробітниками порту фіксується час з моменту готовності експедитора для оформлення до моменту його прийняття інспекторами контролюючих органів. Так, згідно отриманим даним, середній час очікування експедиторами моменту прийняття інспектором митниці документів для оформлення складає в середньому 3 години.

Враховуючи вище викладене, просимо Вашого сприяння в неухильному виконанні Вашими підлеглими спільних рішень та розпоряджень керівництва митниці, прийнятих з метою оптимізації транспортного процесу, скорочення часу оформлення вантажів та підвищення національної конкурентоспроможності.

В підтвердження вище викладених фактів направляємо Вам для ознайомлення листи (додаток № 1) експедиторських компаній з викладеними причинами затримок під час митного оформлення.

Додаток: № 1 на 12 арк.;

З повагою,

Начальник ДП

«Одеський морський торговельний порт» М.П.Павлюк

Коррупция-СТОП! Коррупция-СТОП! , Факты. Запросы. Документы
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram