Угода конфіденційності

1. Дана Угода діє для інтернет-сайту LB.UA (надалі «Сайт»), що належить ТОВ "Видавничий дім "ЛБ" (надалі – «Володілець»).

2. Ця Угода є договором приєднання, факт відвідування відвідувачем Сайту свідчить про приєднання відвідувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

3. Під час відвідування відвідувачем Сайту Володілець може здійснювати збір та обробку даних про відвідування сайту:

3.1. файли cookie;

3.2. ір-адреси;

3.3. параметри та налаштування інтернет-браузерів;

3.4. інформацію про з’єднання, трафік, а також дату, час, тривалість інтернет-з'єднання;

Ці дані є знеособленими і не відносяться до персональ6них даних. Автоматичні рішення при обробці даних про відвідування сайту з журналу відвідування сайту не мають правових наслідків для відвідувачів.

4. Володілець може включати зібрані дані до журналу відвідувань (лог-файлів) з моменту, коли відвідувач вперше відвідав Сайт. Строк зберігання даних становить період, протягом якого відвідувач відвідує Сайт, а також три наступних роки після останнього відвідування відвідувачем Сайту.

5. Володілець може здійснювати обробку даних про відвідування Сайту будь-якими способами з метою визначення тематики та вдосконалення якості матеріалів видання, підготовки звітів для рекламодавців щодо кількості показів банерної та іншої реклами.

6. Володілець може використовувати знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів; для проведення статистичних досліджень.

7. Володілець має право передати дані, повністю або частково третім особам без повідомлення про це відвідувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сайт; новому власнику та/або Володільцю Сайту для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою.

8. Під час відвідування Сайту, на інтернет-сторінках Сайту можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у пунктах 3.1, 3.2 та 3.3 даної Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

8.1. системи зі збору статистики відвідувань Сайту (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо);

8.2. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook, ВКонтакте, Googlge+ тощо);

8.3. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);

8.4. інші ресурси.

9. Відвідувач Сайту має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

10. Оброблення даних здійснюється у приміщеннях, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сайту. Володілець приймає усіх передбачених законодавством заходів для захисту даних, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що знаходиться у приміщеннях із обмеженим доступом.

11. Володілець має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за адресою https://lb.ua/terms і будуть обов'язковими для відвідувача Сайту через 10 днів від дня такої публікації.

12. Суб’єкти персональних даних мають всі права, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», зокрема:

12.1. право відкликати згоду чи вносити застереження до згоди яка надається чи яка була надана;

12.2. право на доступ до своїх персональних даних, право заперечення щодо обробки персональних даних суб‘єктів, право вимагати виправлення чи знищення персональних даних суб‘єктів, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

12.3. право на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

13. Відвідувачі можуть звернутися до Володільця електронною поштою за адресою: [email protected], надіслати листа за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б, зателефонувати за тел.+38 (044) 230-49-62.

14. Особою, відповідальною за організацію обробки даних в Володільці визначено Базара О.М.

15. Відвідувачі мають право звертатися зі скаргами щодо обробки персональних даних до Державної служби України з питань захисту персональних даних (контактні відомості див. www.zpd.gov.ua) а також застосовувати заходи правового захисту.