ГлавнаяБлогиБлог Юрия Збитнева

Вічовий Універсал Майдану

Ми громадяни України, виступаючи як суб’єкт державотворення і самоуправління

Враховуючи тисячолітній досвід самоорганізації українства в його прагненні до Волі і Незалежності,

Враховуючи Універсали по початку ХХ століття та Декларацію Незалежності України 1991 року, беручи до уваги Декларацію ініціативних груп майдану від 08 грудня 2013 року

Волею людей та громад зі всієї України проголошуємо

«ВІЧОВИЙ УНІВЕРСАЛ МАЙДАНУ»

як норму прямої дії до всіх українців сущих в Державі Україні та поселених у світовому розсіянні про наступне:

з метою відновлення державного ладу, подолання політичної та економічної кризи, легітимного та мирного відсторонення від влади правлячої верхівки, докорінної зміни системи влади проголошуємо про необхідність створення спеціального органу установчої влади – Конституційних (національних) зборів.

Конституційним (національним) зборам підготувати новий проект Конституції та прийняти її на вічовому референдумі за прикладом і процедурами кращих Європейських традицій прямої демократії , в тому числі і з використанням Ісландського досвіду.

В новій Конституції республіки Україна ,зокрема, передбачити наступне:

- мету держави, персональну відповідальність вищих посадових осіб, народний контроль, реальне самоврядування, субсидіарність, транспарентність та партисипативність при формуванні бюджету;

- націоналізацію(реституцію) природних ресурсів, заповідних територій, транспортних систем загальнодержавного користування, об’єктів енергетики, природних монополій , підприємств, що мають стратегічне значення та забезпечують безпеку, суверенітет , конкурентоспроможність держави;

- заборону продажу землі та введення природної ренти для кожного громадянина України, в тому числі для етнічних українців, що проживають за межами країни;

- звільнення держави від влади міжнародних фінансів, націоналізація банківської системи, повернення капіталів з офшорних зон, проведення аудиту боргових зобов’язань та інвентаризації майна;

- введення поняття «ганебної власності», як власності набутої нечесним шляхом, яка незалежно від терміну, має бути повернута законному власнику – народу України.

- прийняття норм прямої дії, що зобов'язують владні установи працювати на благо не тільки людини, але й Планети Земля, біосфери. Закріпити права тваринного і рослинного світів.

- закріпити виплату Безумовного основного доходу та поземельної ренти за кожним громадянином України,в тому числі для етнічних українців, що проживають за межами країни;

- закріпити систему Вічового управління та самоорганізації населення від сіл до загальнодержавних утворень. Створити двопалатне Віче, як найвищий орган Владного управління, де Нижня Палата складається з професіоналів різного рівня, представлених територіями-землями по підготовці Законодавчих Актів та Верхню Палату, яка буде схвалювати закони і при необхідності призначати для їх легалізації Всенародний референдум.

Прийняти новий прапор – сонячно-синій, новий герб та гімн нової держави;

- заборонити місцевим громадам делегувати свої права вищим органам самоуправління, а виключно направляти своїх представників для проголошення Державних Актів загальнонаціонального значення;

- здійснити усталений в Україні територіальний поділ по Землям-Територіям: Сіверщина, Червона Русь, Святогорсько-Донецька, Слобожанська та інші на території яких матимуть пріоритет Унітарні закони Держави-України.

- ліквідувати Конституційний суд, як систему корупційного захоплення влади фінансово-олігархічним капіталом;

- в державі прямої демократії більшості заборонити партії, як систему самозахоплення влади меншістю;

- закріпити виборність суддів громадами від місцевих до вищих, визначивши чітку систему їх відкликання і відповідальності;

- провести реорганізації силових структур – перетворивши їх із репресивних органів в систему захисту населення, держави та створити орган Національного Бюро розслідування для контролю за діяльністю вищих посадових осіб.

- створити Державні, Національні, засоби масової інформації, засновані на відичних законах духовності, національної культури і мистецтва.

- закріпити пріоритети зміцнення сімейних відносин і традицій як основи міцної держави і виховання дітей, поваги до старших, батьків. Ввести кримінальну відповідальність для сексуальних збоченців та наркоманів.

- забезпечити розвиток на місцях самоврядування організацій звичаєвого способу життя та захист громадського порядку козацькими структурами. Дозволити право на володіння та носіння вогнепальної зброї.

- заборонити поширення приватними засобами інформації суто негативної інформації та зомбування людей рекламою, сексуальною розпустою, аморальними навіюваннями. Теле-радіо програми повинні нести позитивну, виховну і духовну інформацію.

4. При підготовці до проведення конституційних (національних) зборів керуватись наступними принципами:

- принцип політичної люстрації – обмежити в політичних правах громадян,що останні десять років обирались до вищого законодавчого органу влади чи перебували на вищих державних посадах.

Такі громадяни не мають права брати участі в роботі установчого органу влади , брати участь у виборах всіх рівнів чи займати державні посади наступні десять років.

- принцип солідаризму – прагнення об’єднати зусилля всіх верств населення в досягненні спільної мети;

- принцип консенсусу титульної нації – який проголошує наступне – титульна нація – це не привілей, а обов’язок забезпечити комфортне співіснування всіх націй, малих народів та національних меншин на території України за умови дотримання Конституції та Законів України.

Вічовий універсал майдану є основою

Нової етики, для тих хто прагне здійснити перезавантаження держави

Нової сили,для тих хто прагне активних дій по змін системи влади

Нових смислів, для тих хто прагне творення нової реальності свого буття

Проект підготовлено для Першого всеукраїнського форуму Євромайданів.

Юрий Збитнев Юрий Збитнев , Председатель исполкома Конституционного конгресса
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram