Вищий антикорупційний суд – для людей чи донорів?

Не так давно (якраз напередодні Нового року – періоду мінімальної політичної активності) на сайті Верховної Ради України з’явився текст дискусійного президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Фото: trud-ost.ru

Низка громадських організацій одразу ж закликали Петра Олексійовича відкликати законопроект та доопрацювати його. Та чи дійсно все настільки погано? Давайте з’ясуємо.

Нові суперсудді

Проект закону пропонує встановити, що Вищий антикорупційний суд (далі ВАС) здійснюватиме правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції (Апеляційна палата ВАС) у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які належать до його юрисдикції згідно з процесуальним законом.

Отож на посаду судді можуть призначити громадянина України, якому не менше 35-років та який має значний досвід роботи у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних закордонних судових установах.

Із зазначеного вбачається, що у проекті закону вимоги до осіб, які можуть бути суддями ВАС встановлені нечітко, що допускатиме їхнє неоднакове застосування. Оскільки неможливо однозначно стверджувати, який саме досвід вважатиметься "значним" і буде достатнім для зайняття посади у ВАС.

Крім того, встановлюється, що суддями ВАС не можуть бути особи, «які упродовж останніх п’яти років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах за політичною партією».

Такі норми є порушенням Конституції України, яка забороняє дискримінацію в правах за будь-якою ознакою, зокрема, і за партійними вподобаннями та приналежністю.

Суд є, справ – ні

Переконаний, що створення окремого суду для розгляду лише корупційних кримінальних проваджень у наших реаліях є недоцільним. Це марне витрачання бюджетних коштів.

Загалом в Україні всіх кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів, які передані до суду, не так вже і багато. З цим завданням можуть впоратись і місцеві суди - без лишніх витрат на утримання та фінансування ще одного енного «чесного» суду, який швидше нагадує чергову мильну бульбашку для західних донорів, а не дієвий механізм реальної протидії корупції в країні.

Окрім цього, відповідно до норм законопроекту, ВАС не розглядатиме всі кримінальні провадження, пов’язані із корупцією, а лише ті, в яких предмет злочину або завдана ним шкода становить щонайменше 500 прожиткових мінімумів (станом на 1 січня 2018 року це 850 000 грн).

Цікава виходить комбінація: якщо розмір хабаря становив 800 тис. грн, то таке корупційне кримінальне провадження розглядатиметься місцевим судом, а не ВАС. Де тут логіка? Як-то кажуть, головне - знати міру. Народна мудрість втілюється на очах.

Тобто кількість корупційних злочинів, які розглядатимуться ВАС, буде дуже незначною, а витрати з державного бюджету на утримання цього суду - великими. Якось не по-новаторськи виходить.

Ключові ризики

У ст. 6 передбачено, що у ВАС має бути Голова ВАС та Голова Апеляційної палати ВАС. Разом з тим, у проекті закону не передбачено, яким чином мають співвідноситися повноваження двох Голів, якою буде ієрархія їхніх посад, чи будуть вказівки Голови ВАС обов’язковими для Голови Апеляційної палати ВАС, чи навпаки.

У проекті зазначено, що у ВАС можуть створити палати для здійснення правосуддя та Апеляційну палату. Разом з тим у проекті не передбачено, які ще палати окрім апеляційної можуть існувати у ВАС.

Також не встановлено ані кількості суддів, які мають здійснювати у ВАС розгляд кримінальних проваджень у першій інстанції, ані кількості суддів Апеляційної палати ВАС.

Окрім цього, у змінах до КПК передбачається, що розгляд ВАС кримінальних проваджень, як судом першої інстанції, має здійснюватися колегіально у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років.

Відповідно до передбачених у проекті вимог суддею ВАС може бути особа, яка раніше не займала посади судді. Зважаючи на це, в проекті мали б бути також встановлені вимоги щодо допустимої кількості осіб, яких можуть призначити суддями ВАС і які раніше не мали досвіду роботи на посаді судді. В іншому разі, якщо у конкурсі на посаду судді ВАС найкращі результати отримають особи, які в минулому, до прикладу, були адвокатами чи науковцями (а їх буде значно більше, аніж кандидатів, які мають суддівський досвід), то сформувати повноважний склад суду для розгляду корупційних кримінальних проваджень у ВАС буде неможливо.

Натомість, в проекті закону для «вирішення» цієї ситуації передбачено, що «у разі, якщо необхідний склад суду (три судді, один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років) неможливо утворити у ВАС, кримінальне провадження у першій інстанції здійснює апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, і в цьому разі ухвалені рішення оскаржуються до Апеляційної палати ВАС».

Таким чином, в певних випадках апеляційний суд м. Києва буде здійснювати повноваження Вищого антикорупційного суду щодо розгляду справ топ-корупціонерів! Такі норми можуть стати приводом для зловживань та містять значні корупційні ризики. Це очевидна сфера для маніпуляцій.

Безпека суддівського складу

Проект передбачає для суддів ВАС та членів їхніх сімей додаткові гарантії забезпечення особистої безпеки та збереження майна. Наприклад, цілодобова охорона, оснащення житла охоронною сигналізацією.

Однак у ст. 17 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» передбачається, що єдність судової системи забезпечується єдиним статусом суддів. Натомість, запропоновані зміни суперечать цій нормі, оскільки передбачають для суддів ВАС інші права і гарантії, аніж для суддів тих же місцевих судів, які також, відповідно до норм проекту, здійснюватимуть розгляд кримінальних проваджень, пов’язаних з корупцією. А хто забезпечить останнім захист? Ми усі бачимо, що нині коїться в місцевих судах – бійки, вибухівки, коктейлі Молотова. Безпека тут, без перебільшень, на нулю!

Міжнародний контроль

Ще однією «особливістю» президентського законопроекту є те, що до конкурсного порядку відбору суддів ВАС планують залучати міжнародних експертів. Вочевидь, вітчизняним таку місію не довірили - чи то зі страху, чи з якихось інших нікому невідомих мотивів.

Чим би там не керувались наші реформатори, але сам факт, що суддів вибиратимуть іноземні представники, особисто мене насторожує.

Про що йдеться. У проекті закону передбачено створення Громадської ради міжнародних експертів з метою сприяння Вищій кваліфікаційні комісії суддів у встановлені відповідності кандидатів на посади суддів ВАС критеріям професійної етики та доброчесності.

Зокрема, щодо законності джерел походження майна, дотримання норм етичної поведінки. А також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією. Плюс - володіння знаннями і навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів та найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією.

Склад такої ради має становити не більше семи осіб, які призначаються ВККС винятково на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції. Проте не передбаченого жодного порядку, в якому такі міжнародні організації мають подавати свої кандидатури до Громадської ради.

Відповідно до проекту членами такої ради можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, досвід роботи не менше як п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів.

Такі вимоги до членів Громадської ради міжнародних експертів є невизначеними та неоднозначними. Окрім цього, із таких норм проекту вбачається, що її членом можуть бути не лише громадяни України. Вважаємо, що допуск іноземців чи осіб без громадянства до вирішення питання щодо обрання суддів в Україні є недопустимим і може завдати шкоди національному суверенітету України.

Створення громадської ради міжнародних експертів спричинить до додаткових витрат з державного бюджету. Адже відповідно до проекту організаційно-технічне забезпечення її діяльності здійснює Державна судова адміністрація.

Більше того, фінансування діяльності такої ради може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги. Тобто джерелом фінансування цього органу можуть бути також іноземні кошти.

У проекті не встановлено заборони щодо того, що така допомога не може надаватися державою, визнаною законом державою – агресором щодо України. Переконаний, що фінансування навіть допоміжних органів (які беруть участь у перевірці кандидатів на посади суддів ВАС) за рахунок іноземних коштів може негативно вплинути як на незалежність судової гілки влади, так і порушити національний суверенітет України.

Валютний тиск

Міжнародна спільнота намагається тиснути на українську сторону, відстоюючи, насамперед, свою позицію та свої інтереси.

Так, МВФ офіційно повідомив Києву, що ухвалення президентського законопроекту у його нинішній редакції означатиме порушення взятих на себе зобов’язань перед західними партнерами.

Про це, зокрема, йдеться у листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена.

У фонді вимагають, аби в АП надали представникам міжнародних донорів України у антикорупційних питаннях право блокувати призначення недоброчесних суддів.

"Роль громадської ради міжнародних експертів має бути вирішальною, а не просто дорадчою (як у президентському проекті)... Негативне рішення ради щодо кандидата має бути зобов’язуючим для Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - йдеться у листі.

Також Фонд наполягає, що до складу Ради мають бути включені не тільки міжнародні організації, а й представники донорів, "у відповідності до рекомендацій Венеційської комісії".

Виникає питання – для кого взагалі ми створюємо ВАС? Для українців, чи для донорів? Роль громадської ради міжнародних експертів не може бути вирішальною. Адже це відверте зазіхання іноземних громадян на нашу самостійність.

Отож чи потрібен Україні такий недосконалий та суперечливий з усіх поглядів Вищий антикорупційний суд? Відповідь очевидна і лаконічна – ні. Єдине, що нам дійсно потрібно – так це незалежна дієва судова та правоохоронна система, де закон – не пусте слово і де немає місця популістичним псевдореформам та заскакуванню перед донорами.

Владимир Пилипенко Владимир Пилипенко , Представитель Украины в Венецианской комиссии 2013-2017, кандидат юридических наук
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram