ГлавнаяБлогиБлог Віталія Коломійця

Чи можлива держава без прокуратури? Як існували держави без кримінального кодексу?

В Древньому Римі та інших державах обов'язок зловити і покарати правопорушника покладався на потерпілого. Для цього йому надавалося відповідне право. Хоч цей спосіб відновлення справедливості можливий, але небезпечний сваволею потерпілого.

Нові візії в цьому питанні з'явилися лише в XVIII столітті.

Фото: Макс Требухов

Так, італійський юрист і філософ права Чезаре Беккарія запропонував розділяти покарання в залежності від тяжкості злочинів. А саму тяжкість злочину розділяти за критеріями.

Він же наполягав, що ключовим критерієм тяжкості злочину і як наслідок міри покарання - є розмір заподіяної шкоди. Тоді як раніше (а в деяких країнах і нині) такими критеріями є тяжкість гріха, соціальний статус потерпілого чи індивідуальний умисел злочинця.

Але в будь якому випадку покаранню повинен передувати закон, що встановлює межі правомірної поведінки, відділяючи її від неправомірної.

"Постулат, згідно з яким кожен громадянин повинен бути наділений правом здійснювати будь-які, що не суперечать закону дії, не побоюючись будь-яких наслідків, за винятком тих, що можуть бути породжені цією дією, є політичним принципом.

Священним принципом, без якого не може існувати суспільство, засноване на праві.

Цей принцип виховує вільний і сильний дух, підприємливість розуму, робить людей доброчесними і безстрашними, відмінними від тих, хто звик животіти та виживати в умовах завбачливої покірності," - зазначав Беккаріа.

Далі: "посягання на життя і свободу(!) громадян є одним із найтяжчих злочинів.

І якщо злочини такого роду, що здійснюються вищими станами і можновладцями, залишаються безкарними, то це вбиває в підданих почуття справедливості і почуття обов'язку".

Саме Беккаріа визначив принципи покарання, якими ми послуговуємося тепер:

 "воно повинно бути за своєю суттю публічним, негайним, невідворотним, мінімальним з усіх можливих при даних обставинах, відповідним злочину і передбаченим в законах".

Тож Беккаріа ще 1764 створив ті візії, які заклали основу сучасної кримінальної юстиції. З його ідей було написано Французький карний кодекс 1791 - прототип всіх сучасних КК (зауважте цей кодекс з'явився після Декларації прав людини 1789), ці ж ідеї надихали криміналіста Пауля Фейєрбаха ("батька" науки кримінального права).

P.s. оскільки в Україні почався черговий етап реформи кримінальної юстиції, дуже хотілося б, щоб ця реформа мала візії.

Щонайменше

-усунення протиріч та забезпечення єдності між законами та кримінальною відповідальністю за їх порушення;

- забезпечення права приватного досудового розслідування;

- перегляд відношення до процесу кримінальної відповідальності.

Віталій Коломієць Віталій Коломієць , адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Ореховський та Коломієць»
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram