Про ініціативу створення Головного управління інвестиційної політики Президента України

Це ініціативний проєкт Першого віце-президента Міжнародної асоціації «ЦЕНТР» Петра Зінченка, ексрадника міністра транспорту України Кірпи, ексзаступника Генерального директора «Укрзалізниці».

Фото: mmbiztoday.com/

Ще влітку 2019 року ми мали честь звернутися до Президента України пана Володимира Зеленського з дуже актуальною, на наш погляд, пропозицією. Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів із боротьби з організованою злочинністю «ЦЕНТР» протягом вже майже 20-ти років поряд з іншими напрямками діяльності займається темою розробки та управління інвестиційними проектами, створивши в своїй Економічній службі відповідний спеціальний блок (наші фахівці мають державні нагороди за залучення серйозних інвестицій в Україну). Тому, маючи значний досвід у цьому напрямку, відповідні напрацювання та тривалі ділові стосунки з закордонними партнерами, ми запропонували Президенту України розглянути питання про створення «Головного управління інвестиційної політики Президента України», зі структурними підрозділами в областях, містах та районах нашої країни (ГУ «ІП»).

Зважаючи на постійно домінуючу останнім часом в нашому політичному середовищі риторику стосовно чіткого розмежування повноважень президентської вертикалі, урядових структур та місцевих органів державного управління і самоврядування, слід зауважити, що уява вітчизняного ділового співтовариства, а представників світових інвестиційних кіл особливо, про існуючий стан взаємовідносин інвесторів з державними органами в Україні, залишається на попередніх позиціях. Вищою особою, гарантом їх успішної бізнесової діяльності в нашій країні, всі ділові структури, вважають саме посаду Президента України і ніяку іншу. Це реалії.

Відповідно, незважаючи на всі наявні об’єктивні фактори нестабільності в нашій країні (реальні військові дії на Донбасі, окупація частини території, гібридна війна, у тому числі й економічними засобами, внутрішньо-політичне протистояння, загроза реваншу деструктивних сил тощо) – особиста гарантія Президента України щодо захисту усього комплексу законних інтересів інвесторів – безумовно стане вирішальним чинником при прийняті рішення інвестором про інвестування значних коштів в різні економічні та соціальні проекти в Україні.

Інвестиційні проекти значного рівня, які отримають таку високу гарантію, повинні супроводжуватися новою структурою в Офісі Президента України – Головним управлінням інвестиційної політики та його регіональними і місцевими вертикально- підпорядкованими підрозділами.

Основними завданнями цієї нової для Офісу Президента України структури повинні бути:

  • залучення за період з 2021 по 2030 роки біля 100 млрд. доларів США іноземних інвестицій (у тому числі й вітчизняних із за кордону) з метою створення, кожного року, хоча б одного сучасного високотехнологічного, відповідної потужності, підприємства в кожному, без виключення, районі, місті та в кожній області України;
  • розробка стратегії галузевої привабливості (металургія, хімія, машинобудування, у тому числі космос та авіапромисловість, добуток корисних копалин, енергетика, розвиток і модернізація інфраструктури, інформаційно-комунікаційні технології тощо);
  • розробка регіональних та місцевих стратегій інвестиційної привабливості (корисні копалини, місцева промисловість, у тому числі будівництво і місцева дорожня інфраструктура, сільське господарство, мала енергетика, чиста питна вода тощо).

Особливе місце, в цій новій інвестиційно-забезпечуючій структурі, яку ми і пропонуємо створити, займає ще одна нова організація – «Інститут прямих інвестицій» («ІПІ»), побудована на засадах державно-приватного партнерства із залученням фінансових та інших ресурсів, тих же таки інвесторів.

Основними напрямками діяльності цієї нової інституції повинні бути:

  • моніторинг успішних прикладів реального впровадження новітніх інноваційних та інвестиційних проектів в світі, з метою їх адаптації та здійснення в Україні;
  • підготовка техніко-економічних обгрунтувань та дорожніх карт впровадження інвестиційних проектів, розробка бізнес-планів по конкретним актуальним бізнес-проектам, презентація цих інтелектуальних продуктів потенційним іноземним і вітчизняним інвесторам, як в Україні, так і за її кордонами.

За нашими розрахунками термін початку реальної діяльності запропонованої нами інвестиційної структури – до 3-х місяців, від дня прийняття рішення щодо її створення на найвищому – президентському рівні, а термін повного закінчення її формування – до 3-х років. Весь час свого формування та розбудови створена структура вже буде давати конкретні результати.

На даний час фахівцями нашої команди вже опрацьовані та неодноразово випробувані на практиці реальні проекти, які вже зараз можуть стати основою нової інвестиційної структури, яку ми і пропонуємо створити під егідою Президента України, а саме:

  • створення реальної мапи наявності різних корисних копалин на території України шляхом глибокого зондування Землі (до 5 км) з використанням запатентованого нами методу магнітно-ядерного резонансу (3D модель залежів наявної, будь якої, корисної копалини, у тому числі вуглеводнів, твердих корисних копалин, питної води для конкретних населених пунктів тощо);
  • будівництво в Україні, разом з американськими інвесторами, нового машинобудівного заводу з виробництва модульних бурових установок глибокого буріння нового покоління;
  • поступова заміна існуючих теплових, а особливо атомних електростанцій, новітніми термальними електростанціями генерації 4-го покоління, з використанням теплоти Землі, за катарською технологією.

Особливо вважаємо за доцільне зауважити на те, що будь який інвестиційний проект, здійснення якого гарантовано Президентом України, повинен в обов’язковому порядку супроводжуватись спеціальним оперативним підрозділом одного з правоохоронних органів України. В минулому такого підходу до захісту інвестицій в нашій країні ніколи не було, тому іноземні надходження часто безслідно зникали.

У вищезгаданому зверненні до Президента України ми просили його особистого реагування на нашу пропозицію, але нас, на жаль, поки що не почули. Глибоко переконані, що наявність такої потужної та ефективної інвестиційної структури саме в Офісі Президента України забезпечить Главі держави найбільш вигідні позиції при вирішенні різних питань в бізнес-середовищі високого рівня і не тільки в Україні, а й і у світі.

Олександр Давиденко Олександр Давиденко , Президент Международной ассоциации офицеров специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью "ЦЕНТР"
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram