Фрицький Юрій Олегович

Член Центральної виборчої комісії

Фрицький Юрій Олегович

Місце народження

Народився 13 жовтня 1957 року в місті Києві.

Освіта

1979 року закінчив з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Правознавство”.

Доктор юридичних наук, професор.

1994 – 1995 роки – навчався і закінчив Німецьку академію менеджменту землі Нижня Саксонія (місто Целе, Федеративна Республіка Німеччина), отримав міжнародний диплом.

1995 рік – навчався і закінчив Міжнародний інститут менеджменту Гернштайн (місто Відень, Австрія), отримав міжнародний диплом.

Кар’єра

1979 – 1980 рр. - консультант у Міністерстві юстиції України.

1980 – 1989 рр. - науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права НАН України.

1989 – 1999 рр. - доцент кафедри права Київського політехнічного інституту.

1999 – 2009 рр. - завідувач кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права, заступник декана юридичного факультету Академії муніципального управління.

2009 – 2011 рр. - директор Інституту права та суспільних відносин, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

2012 – 2019 рр. - завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

4 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Центральної виборчої комісії.

Наукова праця

Автор 160 наукових праць з питань конституційного права та місцевого самоврядування. Серед них 6 навчальних посібників, 3 колективні монографії, 40 наукових статей у фахових журналах, збірниках України, Німеччини, Польщі, Австрії. Опублікував також 45 навчально-методичних матеріалів.

Підготував 5 кандидатів юридичних наук, здійснює наукове керівництво 12 аспірантами.

Постійно підтримує наукові зв’язки з науковими установами України і зарубіжних країн: Інститутом законодавства Верховної Ради України, Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького, юридичним факультетом Національного університету імені Тараса Шевченка, Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого, Національним університетом “Одеська юридична академія”, юридичними факультетами Львівського, Ужгородського, Чернівецького університетів.

Нагороди

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та Подякою Київського міського голови.

07.08.2020